Aktualności >>>  Szkoła w Grzędzie ma już 70 lat >>>

 .: Jubileusz szkoły w Grzędzie

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie
obchodziła 70. urodziny

W Grzędzie celebrowano święto 70-lecia miejscowej szkoły podstawowej. Obchodzono je 20 października 2017 r. W placówce pojawili się goście, absolwenci, byli uczniowie, przedstawiciele władz. Uczniowie dali pokaz swych artystycznych umiejętności. Był też tort urodzinowy.

Uroczysta msza święta odprawiona w kościele św. Mikołaja w Grzedzie rozpoczęła obchody 70. rocznicy powstania polskiej szkoły w Grzędzie. Nabożeństwu przewodniczył ks. infułat Adolf Setlak a towarzyszyli mu ks. proboszcz Wojciech Puszcz i ks. Romuald Mężyński - wcześniejszy proboszcz z Grzędy i nauczyciel w SP w Grzędzie.

Kazanie wygłosił ks. Adolf Setlak. Podkreślał w nim jak ważne dla małych społeczności jest istnienie małych szkół. Nawiązując do niedawnych zamiarów przekształcenia szkoły w prowadzoną przez stowarzyszenie lub jej likwidacji radził samorządowcom głęboko zastanawiać się nad takimi krokami, które w jego ocenie do niczego dobrego nie prowadzą.

Oficjalne uroczystości odbyły się w holu szkoły. Gości witała nowa dyrektor placówki Jadwiga Bloch, która swą funkcję pełni od 1 września 2017 r.

Goście i uczniowie oraz nauczyciele zobaczyli prezentację dotycząca historii szkoły w Grzędzie. Potem przyszedł czas na składanie podziękowań gratulacji i życzeń, wśród których najwięcej było tych związanych z jej dalszym trwaniem i funkcjonowaniem.

Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak składając gratulacje poinformował, że wiele wskazuje, iż szkoła będzie funkcjonowała.

- Ostateczne dane będziemy mieli po uchwaleniu budżetu państwa i określeniu wszystkich "wag" subwencji. Dane, którymi dysponujemy teraz pozwalają na optymizm, bo subwencja jest wyższa o tyle, że będziemy w stanie szkołę utrzymać - powiedział nam już po uroczystościach.

Przypomnijmy, że rzeczywiście szkoła ta miała zostać zlikwidowana lub przekształcona w szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie edukacyjne jednak Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wydał wiążącą opinię nie pozwalającą na takie ruchy. Przyczyną przyjęcia uchwały Rady miejskiej w Bisztynku o zamiarze likwidacji szkoły były względy demograficzne i wiążące się z nimi względy ekonomiczne.

Aktualnie w szkole w Grzędzie, w klasach I - VII uczy się 34. dzieci. W tzw. zerówce - 2 oraz w w oddziale przedszkolnym dla dzieci w wieku 3-5 lat - 10 dzieci. Kadrę szkoły stanowi 14 pedagogów >>> (w tym kilkoro na częściach etatów).

W trakcie uroczystości bukiety kwiatów otrzymały byłe dyrektorki szkoły Krystyna Kaliszewska i Ewa Dańko. Na zakończenie uroczystego apelu z dowcipnym programem artystycznym wystąpili uczniowie. Nie zabrakło tu zabawnych skeczów, piosenek i recytacji nawiązujących do ciągłych reform oświaty oraz... ciężkiego losu uczniów. Później wszyscy zebrani mogli skorzystać z poczęstunku. Był tam oczywiście okazały urodzinowy tort.

Uroczystościom towarzyszyły wystawy archiwalnych zdjęć z życia szkoły od lat 60-tych po czasu obecne, kronik szkolnych oraz prac uczniów.

Z historii szkoły
Nie wiadomo kiedy w Grzędzie powstała szkoła. Należy przypuszczać, że istniała od chwili, gdy we wsi stanął kościół, czyli od XIV wieku. Przed 28 stycznia 1789 roku nauczycielem i organistą w Grzędzie był Michał Matern. Otrzymywał on wynagrodzenie od kościoła i od gospodarzy Grzędy i Pleśna w wysokości 34 talarów, 58 groszy i 9 fenigów a ponadto zboże, jajka na Wielkanoc, len i drewno opałowe. W 1935 roku w szkole były dwa etaty nauczycielskie i 93 uczniów.

Historia SP w Grzędzie jako szkoły polskiej rozpoczęła się 1 września 1947 r. Początkowo szkoła w Grzędzie była jednoklasowa. Mieściła się ona w budynku dziś stanowiącym dom mieszkalny. Później w budynku obecnej świetlicy wiejskiej. Składała się z 4 oddziałów i liczyła 26 uczniów.

W roku szkolnym 1966/1967 w wyniku kolejnych zmian organizacyjnych szkoła stała się 8-klasową. Uczniów było już 186. W szkole działała biblioteka, PCK, ZHP, kółko taneczne, recytatorskie, chór i uprawiana była działka szkolna.

1 września 1971 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny. W latach 70-tych zaszły też następne zmiany organizacyjne. Zamknięto szkoły w Pleśnie, Wojkowie i Paluzach. Wsie te weszły do obwody szkolnego SP w Grzędzie. Od lipca 1973 roku placówka funkcjonowała jako szkoła podległa Zbiorczej Szkole Gminnej w Bisztynku.

W połowie lat 70-tych w szkole w Grzędzie było ponad 200 uczniów i pracowało 8 nauczycieli. W maju 1994 roku odbył się pierwszy w historii oświaty konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Została nim Ewa Dańko. Kierowała placówką do 31 sierpnia 2017 r

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. W 2007 r. obchodziła swoje 60-lecie. W październiku 2010 r. szkole wręczono sztandar i nadano imię Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od 1 września r2017 r. w wyniku reformy oświaty szkoła znów stała się ośmioletnią szkołą podstawową. Funkcję dyrektora powierzono na dwa lata pani Jadwidze Bloch.

Poczet dyrektorów:
- 1954 - 1972 i 1973/1974 - Krystyna Kaliszewska
- 1973/1974 oraz 1974-1980 - Zdzisław Fuśnik
- 1980 - 1983 - Edward Raducha
- 1983 - 1989 - Stanisław Materka
- 1989 - 1994 - Wojciech Zgoliński
- 1994 - 2017 - Ewa Dańko
- 2017 - Jadwiga Bloch

Andrzej Grabowski - 21.10.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:Copyright: www.bisztynek24.pl 2017