Aktualności >>>  W 2018 roku Brama Lidzbarska doczeka się rewitalizacji >>>

 .: Brama Lidzbarska i otoczenie zostaną zrewitalizowane

Gmina Bisztynek otrzyma dofinansowanie
na adaptację Bramy Lidzbarskiej

Jeszcze w 2018 roku zostaną wykonane prace budowlane związane z projektem rewitalizacji Bramy Lidzbarskiej i jej otoczenia w Bisztynku. Burmistrz Marek Dominiak 29 grudnia podpisał z marszałkiem Gustawem Brzezinem umowę o dofinansowaniu tej inwestycji wartej ponad 2 miliony złotych.

29 grudnia 2017 roku burmistrz Bisztynka Marek Dominiak podpisał umowę z marszałkiem województwa warmińsko - mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie projektu pn. "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 485 462,42 zł. Całkowita wartość projektu oszacowana jest na 2 111 095,06 zł.

Przypomnijmy, że od roku 2015 trwały prace w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym znalazły się zadania inwestycyjne rekomendowane przez 14 miejscowości należących do Sieci Cittaslow. Miasta Cittaslow zyskały tym samym możliwość pozyskania środków unijnych w trybie pozakonkursowym.

Wszystkie zaplanowane w ramach lokalnego programu zadania łączy kompleksowa rewitalizacja miast tak, aby zachowując swój unikalny charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom lepsze warunki życia.

Gmina Bisztynek w Lokalnym Programie Rewitalizacji ma zaplanowane dwa zadania inwestycyjne: "Poprawa dostępności usług społecznych- modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej", który zakłada przekształcenie budynku Przedszkola Samorządowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego 29 grudnia 2017 roku) oraz "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz zagospodarowaniem otoczenia", na który podpisano umowę na przyznanie dofinansowania w ramach RPO 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji przewiduje również projekt rezerwowy pn. "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem", który zakłada modernizację i adaptację istniejącego obiektu kościoła ewangelickiego do pełnienia nowej funkcji społecznej.

Prace budowlane związane z adaptacją Bramy Lidzbarskiej oraz zagospodarowaniem terenu zostaną zrealizowane w 2018 roku, po wyłonieniu wykonawcy, zgodnie z procedurami wskazanymi w prawie zamówień publicznych.

W wyniku realizacji projektu powstaną pomieszczenia przeznaczone między innymi na kawiarnię młodzieżową, pracownię Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, wc i pomieszczenie gospodarcze, z których korzystać będzie Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej oraz zagospodarowany zostanie teren wokół bramy będący przestrzenią rekreacyjną mieszkańców gminy oraz turystów.

JK/UM w Bisztynku - 11.01.2018 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2018