Aktualności >>> Gmina Bisztynek z lotu ptaka >>>

 .: Gmina Bisztynek z lotu ptaka

GMINA BISZTYNEK Z LOTU PTAKA

Zdjęcia Bisztynka z lotu ptaka, autorstwa Justyny Łuczyc, opublikowaliśmy w dniu 23 listopada 2011 r. >>> Trochę żartując, poprosiliśmy wówczas o nadsyłanie innych zdjęć lotniczych Bisztynka i okolic "gdyby ktoś latał nad Bisztynkiem". Okazało się, że ktoś latał nad naszą gminą w lipcu 2011 r. Zdjęcia lotnicze są w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Bisztynku i to w ilości kilkuset. Zamówiono je w lipcu 2011 roku w celach promocyjnych.

Zdjęcia wykonała profesjonalna firma, na zlecenie Urzędu Miiejskiego. Wykonano je w bardzo dużej rozdzielczości. My oczywiście publikujemy część z nich w znacznie mniejszych rozmiarach. Uzyskaliśmy na to pisemną zgodę. Oryginały można uzyskać i następnie wykorzystywać jedynie po złożeniu pisemnej prośby, a następnie pisemnej zgody. Także kopiowanie i dalsze wykorzystywanie zdjęć zamieszczonych poniżej wymaga pisemnej zgody Urzędu. Prośby o przesłanie zdjęć kierowane do nas będą ignorowane.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości zamieścimy ich dalszą część, pod warunkiem jednak, że nagle nie znajdą się na innych stronach internetoweych, portalach społecznościowych itd.

Jak się dowiedzieliśmy, zdjęcia te w 2012 roku będą udostępnione w formie wystawy, a o jej terminie i miejscu powiadomimy na naszych "łamach".

A teraz zapraszamy do oglądania przepięknych, warmińskich krajobrazów i miejscowości...

B I S Z T Y N E K

T R O S Z K O W O

U N I K O W O

S Ą T O P Y-S A M U L E W O

S Ą T O P Y

G R Z Ę D A

P R O S I T Y

P A L U Z Y

Andrzej Grabowski - 25.11.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011