Aktualności >>> Szkole Podstawowej w Grzędzie nadano Imię i Sztandar >>>

 .: Szkoła Podstawowa w Grzędzie nosi imię Polskiego Towarzystwa Leśnego

Szkoła Podstawowa w Grzędzie nosi od dziś imię Polskiego Towarzystwa Leśnego

Szkoła Podstawowa w Grzędzie obchodziła dziś swoje wielki święto. Tej placówce, z ponad 60. letnim doświadczeniem, nadano dziś imię Polskiego Towarzystwa Leśnego i uroczyście wręczono sztandar szkolny.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą odprawioną przez abpa warmińskiego Wojciecha Ziembę, który poświęcił sztandar szkolny. W czasie homilii podkreślił wyjątkowość patrona szkoły. - To patron zbiorowy i wciąż trwający, a nie osoba, której już z nami nie ma - mówił. - Można zatem liczyć na żywe relacje między szkołą, a Polskim Towarzystwem Leśnym. Uroczystość odbywa się pod patronatami świętej Teresy i Sługi Bożego Jana Pawła II, a te osoby z pewnością wspomogą szkołę i parafię w ich działaniach - mówił ks. abp Ziemba.

Po Mszy wszyscy zebrani goście w obecności pocztów sztandarowych przeszli do odremontowanego w wakacje budynku szkoły. Tu powitał ich burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. Pokazano prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły. O historii Polskiego Towarzystwa Leśnego mówił przewodniczący Zarządu Głównego PTL prof. Andrzej Grzywacz.

- Leśników i szkołę łączy bardzo wiele. Leśnicy dbają o młode sadzonki i je pielęgnują, tak jak nauczyciele wspomagają wzrastanie młodych ludzi - mówił prof. Grzywacz. To zdnia później cytowało wielu innych mówców.

Uchwałę Rady Miejskiej w Bisztynku o nadaniu szkole imienia Polskiego Towarzystwa Leśnego odczytał przewodniczący RM Zbigniew Filipczyk i od tego momentu, formalnie, szkoła nosi już to imię.

- Szkoła już oficjalnie nosi imię PTL. Z wielką radością pragnę poinformować, że w związku z tą okolicznością, burmistrz Bisztynka i społeczność leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie ufundowali naszej szkole sztandar - mówiła dyrektor szkoły Ewa Dańko. Później nastąpiła wziosła ceremonia przekazania sztandaru.

Poprowadził ją nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce - Zbigniew Pampuch. Akt ufundowania sztandaru podpisał prof. Grzywacz. Fundatorzy sztandaru symbolicznie przybili gwoździe w drzewce sztandaru i podpisali akt fundacji sztandaru, którego miniatura - zgodnie z polskim zwyczajem - trafi do puszki zwieńczającej drzewce.

Potem leśnicy przekazali sztandar dyrektor szkoły, a ta pierwszemu w historii placówki pocztowi sztandarowemu w składzie: Karolinka Zagozdon, Bartek Młyński, Kasia Wróbel. Uczniowie szkoły złożyli ślubowanie na sztandar. Krótkie przemówienia wygłosili goście uroczystości a zakończyły ją występy grypy teatralnej "Orczyk" i zespołu prawie ludowego (jak sami o sobie mówią) "Grzędzianki".

Kilka słów o patronie szkoły

Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają roku 1882, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod nazwą obecną Towarzystwo istnieje od 1925 roku. W okresie międzywojennym Polskie Towarzystwo Leśne przyczyniło się do rozwoju leśnictwa w niepodległym kraju. II wojna światowa przerwała jego działalność na siedem lat. Wznowiono ją w roku 1946, a w rok później ukazał się kolejny numer "Sylwana" - najstarszego pisma leśnego w Polsce. W szeregach Towarzystwa działają zarówno leśnicy naukowcy, jak i leśnicy - praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą więc, między innymi, przyrodnicy, historycy sztuki, lekarze, prawnicy i ludzie reprezentujący wiele innych zawodów.

Imię Polskiego Towarzystwa Leśnego nadano szkole w Grzędzie jako trzeciej w kraju placówce oświatowej. Poza szkołą w Grzędzie to imię nosi Technikum Leśne w Biłgoraju i Arboretum w Kudypach.

Andrzej Grabowski - 15.10.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010