Aktualności >>>  Jest 6,6 kilometra nowej drogi >>>

 .: Przecięto wstęgę na nowej drodze

Otwarto ponad 6 kilometrów nowej drogi
Grzęda - Sątopy-Samulewo

Mieszkańcy Sątop, Sątop-Samulewa, Wojkowa i Grzędy oraz wszyscy inni kierowcy mają do dyspozycji nową drogę powiatową. W środę (22 listopada) dokonano jej symbolicznego otwarcia. Na jej przebudowę wydano ponad 4,6 mln. zł.

W środę w Sątopach-Samulewie odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia wyremontowanej drogi powiatowej łączącej tę miejscowość z Grzędą przez Wojkowo. Remont tej drogi a w praktyce budowa jej na nowo rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i nastręczyła wykonawcy wielu trudnością związanych z pogodą. W ubiegłym roku w październiku spadło 400% opadów więcej niż w tych samych miesiącach w 10 ostatnich latach. Dlatego wykonawca nie zdążył w terminie i remont przeciągnął się na rok bieżący. W ten sposób też powiat utracił część środków przyznanych na ten cel z budżetu państwa. O tych trudnościach podczas uroczystości mówił starosta bartoszycki Wojciech Prokocki.

- Mimo tych trudności cieszę się i myślę, że mieszkańcy się cieszą z kolejnej nowej drogi. To odcinek 6,6 km. W ramach przebudowy wykonano: wzmocnienie konstrukcji jezdni, nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki oraz zatoki autobusowe w Wojkowie, nowe przepusty pod koroną drogi, odnowiono rowy przydrożne oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość robót wyniosła ponad 4,6 mln złotych - mówił Prokocki.

- To jest inwestycja samorządu powiatowego ale nie byłaby możliwa do zrealizowania bez wsparcia samorządów Bisztynka, który w nią włożył 500 tys. złotych, miasta Bartoszyce 455 tys. złotych i gminy Sępopol — 50 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 1,1 mln złotych. Samorząd powiatu wydał na nią ponad 2,5 mln. zł. - informował starosta.

Uroczystość zgromadziła dość liczne grono mieszkańców Sątop—Samulewa i okolicznych miejscowości oraz radnych powiatowych z przewodniczącym rady Bogdanowiczem, radnych miejskich z Bisztynka z przewodniczącym rady Zbigniewem Drozdowskim.

Za zrealizowanie tak potrzebnej inwestycji dziękował m.in. sołtys sołectwa Sątoppy-Samulewo Zbigniew Filipczyk. Obrzędu poświęcenia drogi dokonał ksiądz kanonik Krzysztof Bumbul, dziekan dekanatu Reszel.

Głos zabrał także burmistrz Bisztynka Marek Dominiak. - Oczywiście cieszę się, że ta droga powstała. Chcę jednak podkreślić publicznie, że środków zewnętrznych przeznaczonych na drogi jest zbyt mało. Gminy i powiaty z własnych budżetów nie są w stanie wykonać takich remontów i musimy wspólnie apelować do rządzących, aby do naszego województwa trafiało ich więcej choćby z uwagi na specyfikę naszego regionu, gdzie większość dróg to drogi lokalne - mówił.

Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonali mieszkańcy, radni, duchowni, przedstawiciele wykonawcy robót, Zarządu Dróg Powiatowych oraz starosta i burmistrz.

Informacje o wydatkach związanych z przebudową drogi:

I. Całkowita wartość inwestycji 4 660 233,98 zł. brutto z czego:
a) roboty budowlane to kwota 4 625 053,98 zł
b) wznowienie granic pasa drogowego to kwota 27 800,00 zł.
c) nadzór inwestorski 7 380,00 zł

II. Wydatki poniesione w okresie od 18.08.2016 r. do 31.12.2016 r. w tym:
1. Łączna kwota poniesionych wydatków: 2 288 779,88zł w tym:
1) Dotacja z budżetu państwa: 1 130 489,00 zł
a) Środki własne powiatu: 503 290,88 zł
b) Dotacja celowa z budżetu gminy Bisztynek: 200 000,00 zł
c) Dotacja celowa z budżetu miasta Bartoszyce: 455 000,00 zł

III. Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 r. do 09.10.2017 r. w tym:
Łączna kwota poniesionych wydatków: 2 371 454,10 zł w tym:
2) Dotacja z budżetu państwa: 0,00 zł
d) Środki własne powiatu: 2 021 454,10 zł
e) Dotacja celowa z budżetu gminy Bisztynek: 300 000,00 zł
f) Dotacja celowa z budżetu miasta Bartoszyce: 0,00 zł
g) Dotacja celowa z budżetu gminy Sępopol: 50 000,00 zł

W planie na rok 2018 starostwa jest przebudowa ulicy Owczej w Bisztynku, która jest drogą powiatową.

Warto przypomnieć jak ta droga wyglądała jeszcze w 2017 roku. Oto archiwalne nagranie:

Andrzej Grabowski
admin@bisztynek24.pl - 24.11.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:Copyright: www.bisztynek24.pl 2017