Aktualności >>> Kiedy odbiorą odpady komunalne? >>>

 .: Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
na okres styczeń - czerwic 2017 r.

Oto harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres od stycznia do czerwca 2017 r. Zwracamy uwagę, że pojawiły się w nim terminy wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych. Dotyczą one osób, które NIE zadeklarowały kompostowania tych odpadów we własnym zakresie.

Odpady komunalne zebrane selektywnie tj. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przetreminowane leki, chemikalia, zyżyte baterie i akumulatory drobne odpady budowlano-rozbiórkowe
ODBIÓR 19 CZERWCA 2017 R.Worki i pojemniki powinny być ustawione w dniu wywozu przed posesję o godzinie 7:00- Odpady zmieszane, zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna Bisztynek i Bisztynek Kolonia (nr1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,22,34,37,40,4A,4B,5A) >>>

- Odpady zmieszane, zabudowa wielorodzinna - gmina Bisztynek >>>

- Odpady zmieszane, zabudowa jednorodzinna - gmina Bisztynek (w tym Bisztynek Kolonia pozostałe numery) >>>

- Odpady selektywnie zebrane, zabudowa jednorodzinna - miasto i gmina >>>

- Odpady selektywnie zebrane, zabudowa wielorodzinna - miasto i gmina >>>

- Odpady biodegradowalne i zielone, zabudowa jednorodzinna (brązowe worki) - miasto i gmina >>>

- Odpady biodegradowalne i zielone, zabudowa wielorodzinna (brązowe worki) - miasto i gmina >>>

Odpady biodegradowalne i zielone będą odbierane od mieszkańców, którzy NIE zadeklarowali kompostowania odpadów bio i zielonych we własnym zakresie.

Opracował: Andrzej Grabowski - 31.12.2016 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2017