DAWNA LEŚNICZÓWKA W BISZTYNKU

DAWNA LEŚNICZÓWKA W BISZTYNKU

   Wyszukując w internecie wszelkich informacji o historii Bisztynka trafiłem na fotografie, których nie potrafiłem zidetyfikować. I trudno się dziwić bo większość z nich przedstawia budynki, których nie ma, a pozostały po nich tylko fundamenty.

   Tylko jedno z nich wydało mi się znajome. Kompania niemieckiego wojska na tle szczytu budynku. Ów budynek wydał mi się znajomy. Zwróciłem się więc do jednego z dawnych mieszkańców Bisztynka. Ten moje przypuszczenia potwierdził. To obecna leśniczówka, ale na pozostałych zdjęciach jest budynek dawnej, przedwopjennej leśniczówki. Znajdującej się już wewnątrz lasu miejskiego. W miejscu opisywanym na dawnych mapach jako Schützenplatz. Słowo to niektórzy tłumaczyli jako "plac strzelecki". Właściwsze jednak wydaje mi się tłumaczenie "plac ochraniany" od słowa "schützen" - ochraniać, zabezpieczać, bronić, osłaniać. Można też powiedzieć, że jest to "plac zabaw", gdyż inne mapy wskazują, iż znajdował się tam Festplatz.

"Komp. Aufnahme (Inst. Komp. 176.)"

   Autorem tego i kolejnych zdjęć jest z pewnością żołnierz niemiecki, gdyż zdjęcia są opisane i wskazują na daty ich wykonania. Pomiędzy 23.04.1941 r, a 23.06.1941 r. Jasnym jest, że ta kompania wojska stacjonowała właśnie w budynkach tej leśniczówki. Dlatego zatem obszar ten, w czasie wojny, zaznaczany był na mapach jako "teren zakazany".

"Unterkunft der Komp." (Miejsce zakwaterowania kompanii)

   Był to drewniany, dość potężny (co widać niżej) budynek, w którym rezydował "garnizon" bisztynecki. Sądząc z dwumiesięcznego okresu w jakim wykonywano zdjęcia, tylko w takim czasie przebywały tu poszczególne kompanie, a następnie były wymieniane.

"Eingang zur Unterkunft" (Wejście do miejsca zakwaterowania)

   Niestety z opisów zdjęć nie wynika jaka formacja wojska przebywała w tym miejscu. (Łączność, piechota..... ???) Podane są niektóre nazwiska osób przedstawionych na zdjęciach, ale nie identyfikuje to rodzaju wojsk. Jedynie zdjęcie przedstawiające całą kompanię ma opis: "Komp. Aufnahme (Inst. Komp. 176.)". Jak myślę znaczy to: "gościnne przyjęcie kompanii (powitanie)...". Zapis w nawiasie może oznaczać, że jest to kompania o numerze 176, ale skrótu "Inst." nie potrafię rozszyfrować. Może to oznaczać wojska "instalacyjne", czyli inżynieryjne. Znaczyłoby to, że żołnierze mogli budować jakieś umocnienia, urządzenia, ale to tylko daleko idące domniemanie. Chociaż takie domniemanie rzuca trochę światła na pochodzenia słynnego bunkra w pobliżu owej, dawnej leśniczówki. Żołnierze w trakcie pobytu w Bisztynku wykonywali typowe dla armii czynności, jak ćwiczenia fizycze (zaprawa poranna), pisali listy do rodzin, ale też odpoczywali.

"Frühsport durch Hauptmann Henschel" (poranna zaprawa prowadzona przez kapitana Henschel'a)

   Nie potrafię chwilowo odpowiedzieć zainteresowanym na wszystkie nasuwające się pytania. Zdjęcia odnalazłem wczoraj (19.09.2005 r.) W wielu kwestiach (poza lokalizacją) mogę się mylić. Pisałem wszak, iż są to tylko domniemania. Być może są osoby, które potrafią mi pomóc w znalezieniu odpowiedzi. Bardzo proszę o kontakt.

PS. Dysponuję większą ilością zdjęć, których tu nie publikuję, gdyż przedstawiają głównie osoby. Opisy do zdjęć zamieszczone w materiale, który posiadam nie są przypisane do konkretnych fotografii. Treść opisu dopasowałem ztem do treści zdjęcia. Jeśli tylko jedno zdjęcie przedstawia zajęcia sportowe to jasne jest, że opis powinien być taki jaki się tam znajduje :)

Pozdrawiam - Andrzej Grabowski