Aktualności >>> Tradycja odpustu Krwi Chrystusa trwa od XIV wieku >>>

 .: Uroczystość Przenajdroższej Krwi Chrystusa

Doroczny odpust Krwi Chrystusa

Jak co roku do kościoła w Bisztynku przybyli pielgrzymi, aby wziąć udział w uroczystości Najdroższej Krwi Chrystusa i tradycyjnym odpuście. Tradycja odpustów Krwi Chrystusa w Bisztynku sięga XIV wieku.

Każdego roku w niedzielę przypadającą najbliżej 1 lipca w Bisztynku obchodzona jest uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Kościół w Bisztynku jest sanktuarium Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa a ma to swoje historyczne uzasadnienie.

W 1400 roku biskup Henryk Sorbom dokonywał tu poświęcenia nowej świątyni p.w. św. Macieja Apostoła.

"Kronika Lidzbarska" opisuje wydarzenie, które miało wówczas nastąpić. Zapis w kronice brzmiał następująco: "(...) kiedy on (biskup), krótko przed swoją śmiercią, poświęcał i zarazem potem odprawiał Mszę świętą, podczas podniesienia na lewej ręce poczuł spływającą krew. Dlatego ołtarz ten nazwany został Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. A przy nim działy się liczne cuda (...)".

Z biegiem czasu prawda o tym cudzie została przypisana pewnemu kapłanowi, który wątpił w prawdziwość przeistoczenia.

Kapłan ów w ten sposób został przekonany o prawdziwej obecności Krwi Pana Jezusa w hostii.

Wiadomość tę znajdujemy w urzędowym parafialnym piśmie kościoła bisztyneckiego z 1796 roku, gdzie zamieszczono następujący cytat z "Kroniki Lidzbarskiej":

"Kapłan odprawiający Mszę świętą w obecności biskupa wątpił, że po przeistoczeniu w hostii znajduje się prawdziwie obecny Chrystus. Nagle ujrzał spadające krople Krwi na korporał. Korporał ten, na który padały krople Krwi Chrystusa został przesłany do Rzymu, skąd już nie powrócił".

Same opisane tu cuda, trudno jest uznać za fakty historyczne ale już rozbudowa kościoła w Bisztynku do obecnych rozmiarów takim jest. Kościół rozbudowywano w związku z narastającym ruchem pielgrzymkowym i jest on obecnie największym zabytkowym kościołem (poza katedrami) w Archidiecezji Warmińskiej.

Co rok na uroczystość i odpust Krwi Chrystusa do Bisztynka przybywają pielgrzymki. Tak było i wczoraj. Kościół podczas uroczystej Mszy świętej wypełnili pielgrzymi z Olsztyna, Kętrzyna, Reszla oraz Gdyni i Gdańska. Nabożeństwu przewodniczył ks. prałat Dyzma Wyrostek z Reszla. Kazanie wygłosił misjonarz Krwi Chrystusa o. Ignacy ze Swarzewa.

Po Mszy wierni uczestniczyli w procesji z Krzyżem uznawanym za "łaskami płynący".

Andrzej Grabowski - 03.07.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016