Aktualności >>>  Dożynki w święto Matki Bozej Częstochowskiej >>>

 .: Mała wieś robi wielką imprezę

Dożynki sołeckie i odpust w Nowej Wsi Reszelskiej

Mieszkańcy jednej z najmniejszych wsi powiatu bartoszyckiego co roku przygotowują odpust i dożynki, których nie powstydziłoby się małe miasto. Tak było też wczoraj. W Nowej Wsi Reszelskiej odbyły się dożynki sołeckie i uroczystości odpustowe.

W Nowej Wsi Reszelskiej meszka 39 osób. To jedna z najmniejszych wsi w powiecie bartoszyckim i najmniejsze sołectwo w gminie Bisztynek, któremu przewodniczy sołtys Jadwiga Kuźlik.

Co roku organizowane są tu dożynki sołeckie i odpust z uroczystą Mszą świętą odprawianą w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. W organizację tego wydarzenia włączają się wszyscy mieszkańcy a jego skala wzbudza podziw wśród gości licznie tu przybywających.

Od lat przyjeżdżają tu rowerzyści z grupy "rOwerOwa gmina Bisztynek" i przybywają piesi pielgrzymi z Sątop i Sątop-Samulewa. Pielgrzymkę pieszą poprowadził wczoraj (26 sierpnia) ks. Jan Sztygiel - proboszcz parafii św. Jodoka w Sątopach. Przybywają tu też byli mieszkańcy Nowej Wsi Reszelskiej, mieszkańcy Reszla, Olsztyna, Bisztynka, Wojkowa, Unikowa.

Stąd tłum wiernych zgromadzonych pod kaplicą. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks.kan. Józef Tabaka - proboszcz parafii świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Kamińsku. Kazanie poświęcił cierpieniu i trudom życia, których doświadczała także Matka Boża.

Po nabożeństwie odbył się festyn wiejski podczas którego do woli można było kosztować wybornych ciast, pierogów, grochówki i innych potraw przygotowanych przez mieszkańców. Można było też nabyć wytwarzane we wsi wyborne sery, twarogi, syropy, miód, soki i nalewki. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka.

Na boisku siatkarskim, które zostało niedawno odnowione rozegrano mecze o Puchar Burmistrza Bisztynka. W rywalizacji wzięły udział trzy drużyny: z Sątop, z Sątop-Samulewa i Nowej Wsi Reszelskiej.

Festyn odbywał się na placu rekreacyjnym we wsi, który jest stale upiększany i utrzymywany we wzorowym porządku.

Andrzej Grabowski - 27.08.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2017