Aktualności >>>  Konserwatorzy odsłonili to, co widziało niewiele osób >>>

 .: Wyjątkowa okazja aby zobaczyć wnętrze ołtarza

Konserwatorzy odnawiają ołtarz główny
w kościele w Bisztynku

Ołtarz główny w kościele w Bisztynku został zasłonięty rusztowaniami, na których pracują konserwatorzy zabytków. Usuwają oni farbę z elementów konstrukcji. Zdemontowali obraz patrona świątyni odkrywając tym samym to, co było zasłonięte przed oczami wiernych.

W tym tygodniu ruszyły prace konserwatorów zabytków na ołtarzu głównym w kościele św. Macieja apostoła i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku. Parafia na ten cel uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 tys. złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie jest to wystarczająca kwota, aby konserwacji poddać cały ołtarz. Konserwatorzy wykonają więc prace do wysokości gzymsu pod nasadką (górna część ołtarza z rzeźbami Trójcy Świętej).

Aby poddać konserwacji cały ołtarz i wszystkie jego elementy trzeba dysponować kwotą ok. 300 tys. złotych.

Ołtarz główny wykonał w 1772 roku Chrystian Bernard Schmidt. Jest to autor wielu ołtarzy, w wielu kościołach warmińskich. Jego warsztat znajdował się w Reszlu. Ołtarz wykonany został w stylu rokokowym. Jego głównym elementem jest obraz patrona świątyni, czyli św. Macieja Apostoła. Konserwatorzy wyjęli go z ram i obecnie stoi oparty o jeden z filarów wewnątrz kościoła.

W ten sposób odsłonięto wnętrze olbrzymiej skrzyni znajdującej się za obrazem. Mało kto z parafian miał okazję zobaczyć to wnętrze. Skorzystaliśmy z tej okazji.

Nowożytne Groby Pańskie z terenu dawnego dominium warmińskiego stanowią wyjątkowe świadectwo dawnej religijności, wyróżniające się na terenie kraju i posiadające nieliczne analogie w skali Europy.

O wnętrzu tej zaołtarzowej skrzyni już pisaliśmy >>>, bo była badana przez panią Dąbrówkę Lipską. Autorka monografii dotyczącej nowożytnych Grobów Pańskich w kościołach dominium warmińskiego nie mogla w czasie badań zaprezentować tego wnętrza w pełnej krasie. Teraz pokazujemy jak zabytek ten wygląda.

Przypomnijmy, że w skrzyni za ołtarzem znajdował się Grób Pański urządzany w czasie Triduum Paschalnego.

- Nowożytne Groby Pańskie z terenu dawnego dominium warmińskiego stanowią wyjątkowe świadectwo dawanej religijności, wyróżniające się na terenie kraju i posiadające nieliczne analogie w skali Europy - mówiła Dąbrówka Lipska.

Autorka wspomnianej wyżej monografii powstawanie Grobów Pańskich wiąże z budową nastaw ołtarzowych. Powstawały one pomiędzy II poł. XVIII a I ćwierćwieczem XIX wieku. Stylistyka z tego okresu zachowała się w kościele w Bisztynku.

- Autorstwo tych zabytków nie jest znane. Można jedynie przypuszczać, że w niektórych przypadkach są one związane z warsztatem, który zbudował ołtarz główny. Za autora retabulów ołtarzowych w kościołach w Bisztynku, Grzędzie i Sątopach uważa się Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla - mówiła Dąbrówka Lipska.

Konserwatorzy ołtarza głównego w Bisztynku zajmują się aktualnie wymagającym niezwykłej cierpliwości usuwaniem powłok malarskich z elementów ołtarza. Oczyszczone już części wskazują, że pierwotna polichromia była tzw. marmuryzacją, czyli malowaniem udającym wykonanie konstrukcji z marmuru.

Barwę zmienią też prawdopodobnie kolumny ołtarza, które aktualnie są beżowo-żółte. Na powierzchniach, gdzie już odsłonięto pierwotne pokrycia widać barwę ciemno-szarą.

Poszczególnym etapom prac będziemy się przyglądać.

Andrzej Grabowski - 14.07.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2017