Aktualno¶ci >>>  Harcerskie "¦piewogranie" w Bisztynku >>>

 .: Harcerze spiewali patriotyczne pie¶ni

Harcerze zaprosili do wspólnego, patriotycznego ¶piewania

Na harcerskim "¦piewograniu" w Bisztynku pojawili się dawni harcerze i instruktorzy, którzy wspominali czasy swej harcerskiej aktywno¶ci. Wspólnie z obecnymi harcerzami za¶piewali harcerskie i patriotyczne pie¶ni oraz rozmawiali o patriotyzmie.

W ramach obchodów ¦więta Konstytucji 3 Maja harcerze z bisztyneckiej Próbnej Wielopoziomowy Drużyny Harcerskiej "Invicta" wraz z druhnami i druhnami z Hufca ZHP w Bartoszycach zaprosili mieszkańców do wspólnego patriotycznego ¶piewania i grania.

Harcerze usiedli w kręgu i za¶piewali najpierw kilka piosenek znanych z ognisk i obozówi. Do parku przybyło kilkunastu mieszkańców, w tym harcerzy i instruktorów ZHP z dawnych lat, którzy dzielili się z młodszymi swymi do¶wiadczeniami i opowie¶ciami.

Harcerze mówili także o tym jak rozumiej± słowo "patriotyzm". O patriotyzmie mówił też burmistrz Marek Dominiak.

- W czasach pokoju poza miło¶ci± do Ojczyzny i jej symboli jest to także szacunek do innych ludzi i zdolno¶ć do nawi±zywania z nimi rozmowy i współpracy - mówił.

Uczestnicy "¦piewogrania" mogli korzystać z przygotowanych na tę okazję ¶piewników. Przy symbolicznym ognisku wybrzmiała znana i podniosła pie¶ń "Płonie ognisko i szumi± knieje" a w postawie stoj±cej harcerze i mieszkańcy za¶piewali "Szar± piechotę".

Harcerskie "¦piewogranie" w Bisztynku zakończyło się wykonaniem wspólnego, pami±tkowego zdjęcia.

Andrzej Grabowski - 04.05.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:
Copyright: www.bisztynek24.pl 2017