Aktualności >>> Parafia Bisztynek w 2013 i 2014 roku >>>

 .: Sprawozdanie parafii za 2013 rok i plany na 2014 r.

Sprawozdanie parafii za rok 2013 i plany na 2014.

Dziś, podczas Mszy św. w kościele w Bisztynku, ks. proboszcz Janusz Rybczyński przedstawiał sprawozdanie z działań parafii za rok 2013. Sprawozdanie przedstawione podczas nabożeństw zawierało też sprawozdanie finansowe i kwoty jakie uzyskała parfia lub je wydała. Do ogólnej wiadomości przedstawiamy Wam dokument nie zawierający tych kwot. Przyczyną ich niepodawania są jedynie względy bezpieczeństwa. Sprawozdanie finansowe dostępne jest w kancelarii parafii.

Ile nas jest ?

W naszej parafii jest zameldowanych 3300 osób - według Urzędu Skarbowego, który od tej liczby pobiera podatek ryczałtowy. Po kolędzie ilość przyjmujących osób i obecnych na kolędzie w parafii wyniosła 2400 wiernych.

W niedzielę Chrystusa Króla, gdy dokonuje się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. w Kościele było 650 parafian w tym 1/3 przystąpiła do Komunii świętej.

W ubiegłym roku zostało ochrzczonych 25 dzieci, zmarło 41 osób, sakrament małżeństwa w parafii zawarło 12 par, 64 osoby przyjęły Sakrament Bierzmowania, Do I Komunii św. przystąpiło 34 dzieci.

Remonty, konserwacje, awarie, rachunki...

Parafianie na Fundusz Remontowy w roku 2013 złożyli ofiary na Kościół w czasie kolędy i tacę remontową - raz w miesiącu, w III niedzielę.

- W 2013 zostały spłacone dachy po gradobiciu z roku 2012 uzyskaliśmy pomoc Caritas dla Parafii, wyniósł 10% ogólnej kwoty za dachy, resztę kwoty pokryli parafianie z Funduszu Remontowego.

- Zostały wymienione, po gradobiciu, solary na dachu plebanii. Pieniądze pochodziły z ubezpieczenia.

- Z pieniędzy po kolędzie został ocieplony dach plebanii wełną mineralną.

- Na wiosnę, po stwierdzeniu uszkodzeń, nastąpił generalny remont dachu nad salką katechetyczną i Kaplicy w Troszkowie. Prace zostały w 60% sfinansowane z Funduszu Remontowego. Do spłaty na rok 2014 zostało 40% kwoty.

- W 2013 r. została poddana konserwacji zabytkowa figura Jezusa Zmartwychwstałego i Krzyż z XVIII wieku.

- Tuż przed wigilią pękł piec na plebanii, koszt wymiany pieca w 100% również pozostaje do spłaty na rok 2014.

- Z darów ołtarza dzieci z I Komunii i Bierzmowanych zostały zakupione 2 komplety obrusów ołtarzowych, jeden ornat Maryjny i jeden ornat z Duchem Świętym.

Dziękuję ty wszystkim parafianom, którym dobro Kościoła leży głęboko na sercu.

Resztę pieniędzy zebranych na kolędzie, jura stole (pogrzeby, chrzty i śluby) i wszystkie tace poszły na zobowiązania finansowe i podatkowe parafii dla państwa i władz kościelnych oraz bieżące rachunki: Urząd Skarbowy, podatek rolny, misje, KUL, Caritas, Kuria, Seminarium, opłaty za opał, prąd w kościele i na plebani oraz wodę.

Bardzo dziękuję za życzliwość tych parafian, którzy wspomagają parafię finansowo.

Plany na rok 2014

W tym roku zamierzamy:

1. Została oddana do konserwacji zabytkowa figura św Józefa z dzieciątkiem Jezus z XIX wieku. Wróci do Kościoła 19 marca.

2. Do obrazu Jana Pawła II zostanie wyrzeźbiona rama i pozłocona na wzór starych ram w Kościele. Obraz wraz z ramą wróci w kwietniu 2014 r na Kanonizację Jana Pawła II.

3. W Ministerstwie Kultury został złożony projekt konserwacji i renowacji Ołtarza Głównego na 80% kwoty potrzebnej do tych prac. Wkład własny musi wynieść 20% całkowitej kwoty.

4. Jeśli parafia nie otrzyma dotacji z ministerstwa na remont Ołtarza Głównego - rozpoczniemy naprawę witraży.ks. Janusz Rybczyński - 05.01.2014 r.
(tytuł, wstęp i śródtytuły - redakcja)

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014