Aktualności >>> Co działo się w parafii w Bisztynku w 2016 r. >>>

 .: Parafia w liczbach

Sprawozdanie parafialne za rok 2016

Co działo się w parafii w Bisztynku w roku 2016? Ilu jest wiernych, ilu zmarło, ilu się urodziło? Te dane i informacje o zrealizowanych remontach, renowacajach i innych działaniach znajdziesz w sprawozdaniu nadesłanym przez ks. proboszcza Janusza Rybczyńskiego.

W naszej parafii jest obecnie zameldowanych 3164 osób (mniej o 40 niż w 2015 r.) według Urzędu Skarbowego, który od tej liczby pobiera podatek ryczałtowy.

Po kolędzie ilość przyjmujących osób i obecnych w parafii wyniosła 2111 wiernych. W Niedzielę Chrystusa Króla, gdy dokonuje się liczenia wiernych uczestniczących we Mszy św. w kościele było obecnych 683 parafian w tym 49% przystąpiło do Komunii św.

W ubiegłym roku zostało ochrzczonych 24 dzieci, do I Komunii św. przystąpiło 33 dzieci, zmarło 49 osób, sakrament małżeństwa zawarło 15 par a 53 osby przyjęły sakrament Bierzmowania.

Zrealizowano w roku 2016:

- spłacono wkład własny parafii za renowację i konserwację tabernakulum >>>;

- z darów ołtarza kupiono 3 ornaty, 2 eucharystyczne i 1 maryjny;

- kupiono w Portugalii figurę Matki Bożej Fatimskiej >>> ufundowaną przez Wspólnotę Żywego Różańca i parafian;

- rozebrano rozwalającą się wiatę i postawienie nową w podwórku plebanii;

- bezpłatne użyczono Gminie Bisztynek budynek kościoła poewangelickiego na okres 20 lat;

- dokonano konserwacji i restauracja figur sprawiedliwości i wiary oraz dwóch rzeźb aniołów >>> z ołtarza głównego dzięki dotacji z Gminy Bisztynek i wkładowi własnemu parafian. Z wkładu własnego pozostało do spłaty na 2017 rok pożyczone 5.000 zł;

- pieniądze z kolędy, tac i Jura stole (pogrzeby, chrzty, śluby) zostały wydane na zobowiązania finansowe i podatkowe parafii.

Plany na rok 2017:

- został złożony do Ministerstwa Kultury projekt na ołtarz główny. W wypadku braku dotacji z ministerstwa, ze środków własnych poddamy konserwacji kolejne figury z ołtarza głównego;

- wymiana nagłośnienia w Kościele (nie udało się tego zrealizować w 2016 r.);

- wydanie książki o parafii w Bisztynku dotyczącej czasów wojny i powojennych. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na remont Kościoła.

Sprawozdanie zawierajace wydatkowane, pożyczone i zaplanowane wydatki dostępne jest w kancelarii parafialnej.

Dziękuję wszystkim parafianom za życzliwość i troskę o Kościół,
za wszelkie finansowe wsparcie parafii.

ks. Janusz Rybczyński - 08.01.2017 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2017