Aktualności >>>  Zawieś tabliczkę z numerem na własnym domu >>>

 .: Tabliczka z numerem posesji jest wymagana prawem

Sprawdź czy twój budynek ma tabliczkę z numerem posesji!
Dzielnicowi przypominają o obowiązku

Policjanci i inni przedstawiciele służb porządkowych zmagają się z problemami wynikającymi z braku odpowiedniego oznakowania nieruchomości. Dzielnicowi będą sprawdzać ich prawidłowość. Na razie przypominają o tym obowiązku lecz ostatecznie brak tabliczki może skończyć się mandatem.

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Bisztynku w ramach obchodów przypominają właścicielom, zarządcom i administratorom budynków, że zgodnie z prawem muszą być one oznaczone tabliczkami z numerami posesji.

- Brak prawidłowego oznaczenia nieruchomości przysparza policjantom wielu problemów. Wynikają one głównie z braku możliwości szybkiego reagowania i sprawnego dojazdu ?na interwencję. Prawdą jest, że doświadczeni policjanci często znają numery nieoznaczonych nieruchomości i zazwyczaj wiedzą, dokąd jechać. Jednak na nowo powstałych ulicach albo w miejscach, gdzie nie bywają często lub w miejscowościach, gdzie nie ma zwartej zabudowy i wiele domów mieści się na koloniach, powstają problemy i funkcjonariusze tracą czas na odnalezienie odpowiedniego adresu - mówi mł. asp. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycacfh.

Obowiązek znakowania nieruchomości jest nieco zapomniany, jednak przepisy prawa (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47b i Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Ustawa Kodeks wykroczeń art. 64) wyraźnie wskazują, że właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik danej nieruchomości ma obowiązek umieszczenia na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem nieruchomości.Tabliczka taka, oprócz numeru porządkowego, musi mieć również nazwę ulicy lub placu, a w przypadku miejscowości, gdzie ulice i place nie mają nazw, na takiej tabliczce musi znaleźć się nazwa miejscowości. Tabliczka na nieruchomości musi być utrzymana w należytym stanie i być czytelna. Jeżeli nieruchomość znajduje się w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczka z numerem domu musi się znaleźć również na ogrodzeniu.

Dodatkowo przepisy art. 64 § 2 kodeksu wykroczeń wskazują na obowiązek oświetlenia tabliczki z numerem nieruchomości. Obowiązek ten mają właściciele nieruchomości, które są w miejscach, gdzie w nocy nie ma oświetlenia np. z latarni i nie można przeczytać informacji zawartej na tabliczce.

- Kodeks wykroczeń dla osób niedopełniających obowiązku oznakowania nieruchomości przewiduje karę grzywny w kwocie do 250 zł albo karę nagany - informuje Marta Kabelis.

W razie wątpliwości należy kontaktowac się z dzielnicowymi:

- Sierż szt. Piotr Drozd - tel. (89) 767 75 80, tel. kom. 887 876 193 (rejon służbowy: miasto Bisztynek oraz: Biegonity, Bisztynek Kolonia, Kokoszewo, Krzewina, Księżno, Lądek, Łędławki, Prosity, Sułowo, Troszkowo, Warmiany, Winiec, Wozławki)

- Sierż. szt. Kamil Kuzia - tel. (89) 767 75 80, tel. kom. 887 876 468 (rejon służbowy: Dąbrowa, Grzęda, Janowiec, Łabławki, Mołdyty, Niski Młyn, Nisko, Nowa Wieś Reszelska, Paluzy, Pleśnik, Pleśno, Sątopy, Sątopy - Samulewo, Swędrówka, Troksy, Unikowo, Wojkowo.)

Od autora:
Przy okazji tego apelu policji, do którego dołączają też przedstawiciele inych służb, którzy mają czasem kłopoty z odnalezieniem właściwej posesji (dziennikarze też takie kłopoty mają) stwierdziłem, że budynek w którym mieszkam, czyli budynek z Posterunkiem Policji w Bisztynku również nie ma wymaganej tabliczki. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku już wkrótce ją zawiesi, bo jest w trakcie uzupełniania tabliczek z numerami posesji na wszystkich budynkach będących w zarządzaniu spółki. Zupełnie niedawno na budynkach przy dawnych ulicach Findera, 9 Maja i Buczka zawisły tabliczki z nowymi nazwami ulic.

Stare nie zostały zniszczone i są zachowane jako świadectwo historii. Przy okazji przypominam, że nie ma obowiązku wymieniania czytelnych tabliczek z dawnymi nazwami ulic.

Ponadto dowiedziałem się, że "nikt się czepiał nie będzie" jeśli na posesji nie ma tabliczki, ale jest informacja w inej formie, która rolę tabliczki spełnia. Kilka takich przykładów pokazuję w galerii zdjęć poniżej.

W czasie spaceru po Bisztynku stwierdziłem również, że tabliczek z numerem i nazwą ulicy nie ma na kilku budynkach użyteczności publicznej w tym... Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Andrzej Grabowski
admin@bisztynek24.pl - 20.11.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2017