Aktualności >>> Urząd Miejski w Bisztynku >>>

 .: Urząd Miejski w Bisztynku

URZĄD MIEJSKI, 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2.
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kościelna 39

e-mail: sekretariat@bisztynek.pl
http://www.bisztynek.pl
http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska/
NIP: 743-197-63-53
REGON: 000529278

Nr konta bankowego: BGŻ S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800

Urząd Miejski w Bisztynku pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15SPIS STANOWISK URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU
WRAZ Z DANYMI PRACOWNIKÓW I DANYMI KONTAKTOWYMI

Kierownictwo Urzędu

1.

Burmistrz Bisztynka

Marek Dominiak

89-521-64-00

sekretariat@bisztynek.pl

2.

Zastępca Burmistrza

Włodzimierz Mońka

89-521-64-02

zastepca.burmistrza@bisztynek.pl

3.

Sekretarz

Iwona Banach

89-521-64-03

sekretarz@bisztynek.pl

4.

Skarbnik

Elżbieta Banaszkiewicz

89-521-64-04

skarbnik@bisztynek.pl

Sekretariat

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. kancelaryjno-organizacyjnych

Martyna Matejunas

89-521-64-00
89-718-86-16
89-718-80-06
Fx. 89-718-86-03

sekretariat@bisztynek.pl

Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. organizacyjnych i kadr

Ewa Prościńska

89-521-64-06

---

2.

ds. informatyki

Jarosław Wadowski

89-521-64-08

j.wadowski@bisztynek.pl

3.

ds. promocji gminy i strategii ekorozwoju gminy

Justyna Kobryń

89-521-64-10

j.kobryn@bisztynek.pl

4.

Radca Prawny

Marcin Ignatowski

89-521-64-13

radca.prawny@bisztynek.pl

5.

ds. obsługi Biura Rady

Joanna Mazur

89-521-64-22

rada.miejska@bisztynek.pl

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. inwestycji, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego

Łukasz Hołowieszko

89-521-64-05

l.holowieszko@bisztynek.pl

2.

ds. ewidencji działalności gospodarczej, rozwiązywania problemów alkoholowych, zamówień publicznych

Marlena Grabowska

89-521-64-11

zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
m.grabowska@bisztynek.pl

3.

ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami

Elżbieta Szuksztul

89-521-64-17

e.szuksztul@bisztynek.pl

Referat Dróg i Robót Publicznych

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

Kierownik referatu

Mariusz Drozdowski

89-521-64-07

m.drozdowski@bisztynek.pl

Oświata, Kultura, Sport, Ochrona Zdrowia

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Jolanta Wójcik

89-521-64-14

j.wojcik@bisztynek.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. gospodarki gruntami

Elżbieta Goszcz

89-521-64-15

e.goszcz@bisztynek.pl

2.

ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Anna Sommerfeld

89-521-64-16

a.sommerfeld@bisztynek.pl

Referat Finansowo - Księgowy

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. księgowości budżetowej

 

89-521-64-09

 

2.

ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Pupiałło

89-521-64-09

k.pupiallo@bisztynek.pl

3.

ds. księgowości budżetowej

Irena Giczewska

89-521-64-18

i.giczewska@bisztynek.pl

4.

ds. księgowości budżetowej gimnazjum

Anna Cieślukowska

89-521-64-18

a.cieslukowska@bisztynek.pl

5.

ds. windykacji i opłat

Barbara Parobij

89-521-64-19

b.parobij@bisztynek.pl

6.

ds. podatków i opłat

---

89-521-64-20

---

7.

ds. płac

Danuta Borek

89-521-64-21

d.borek@bisztynek.pl

8.

ds. księgowości budżetowej szkół podstawowych

Anna Papszun

89-521-64-24

a.papszun@bisztynek.pl

9.

ds. rozliczania należności za odpady komunalne

Katarzyna Pawelec

89-521-64-25

k.pawelec@bisztynek.pl

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, informacji niejawnych, ochrony ppoż., BHP

Tomasz Gach

89-521-64-12

t.gach@bisztynek.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Stanowisko ds. Obywatelskich

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

nr telefonu

e-mail

1.

Kierownik USC

Beata Brodowska - Kozerska

89-718-80-46

kierownik.usc@bisztynek.pl

2.

ds. obywatelskich

Iwona Izabela Kaczyńska

89-718-80-46

i.kaczynska@bisztynek.pl© Copyright: www.bisztynek24.pl 2008-2015