Aktualności >>> W Sątopach dzieci się nie nudzą >>>

 .: GPółkolonie w Sątopach

Półkolonie w Sątopach

W Świetlicy Środowiskowej w Sątopach - Samulewo miło i ciekawie spędzają wakacje dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat nie tylko z Sątop. Z organizowanie półkolonii było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Przyjaciółka, która przekazała pieniądze na zorganizowanie wycieczki i dożywianie dzieci, w ramach programu "Przyjaciele Jelonka".

Około 60 dzieci uczestniczących w zajęciach: rekreacyjno - sportowych, muzycznych, plastycznych może także skorzystać z wycieczek po najbliższej okolicy i wyjazdów: do Ziołowej Doliny w Wilimowie, do Gietrzwałdu i Kudyp, do salonu zabaw i na zamek w Reszlu oraz do kina "Helios" w Olsztynie. Półkolonie będą trwały do 12 lipca 2008r. Zajęcia organizują pracownicy Eugenia Małachowska, Agnieszka Węglik przy pomocy wolontariuszy: Elżbieta Rucińska, Tadeusz Jakubczyk.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Sątopach wzięły udział w konkursie organizowanym przez Fundację Przyjaciółka pod nazwą "Kiedy legenda miesza się z historią". Konkurs polegał na badaniu historii Sątop, sporządzeniu mapy zabytków, sfotografowaniu ich i stworzeniu legend związanych z powstaniem różnych miejsc w okolicy oraz projektu herbu Sątop. W ten projekt było zaangażowanych ponad 20 osób w wieku od 10 do 17 lat. Efektem tego projektu jest opracowanie pt. "Kiedy historia miesza się z legendą". Na 80 stronach znalazła się historia Sątop umieszczona na osi czasu, mapa rozmieszczenia zabytkowych miejsc ich zdjęcia archiwalne i współczesne, legendy warmińskie autorstwa Ireny Kwinto i nie tylko (w tym 2 legendy pisane gwarą warmińską) oraz legendy i projekty herbów, które wpłynęły na konkurs ogłoszony wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie nie jest może nowatorskie ale dzięki dociekliwości młodych badaczy i obserwatorów zawiera dość szczegółowe, dotąd nie publikowane w dostępnych opracowaniach fakty i zdjęcia. Było to możliwe dzięki współpracy naszej świetlicy z panem Januszem Wiśniewskim z Nowej Wsi, panią Anną Kwiatkowską i panem Ryszardem Rząpem.

Projektem opiekowały się i zarządzały pani Elżbieta Rucińska, Eugenia Małachowska i Agnieszka Węglik. Jeden egzemplarz opracowania został wysłany do Fundacji Przyjaciółka (wraz z projektami herbów) następnym egzemplarz jest dostępny w bibliotece natomiast zainteresowani mogą nabyć taki egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Agnieszka Węglik - 05.07.2008 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2008