Aktualności >>> Msza Wieczerzy Pańskiej 2016 w kościele w Bisztynku >>>

 .: Wielki Czwartek 2016

Msza Wieczerzy Pańskiej.
Kapłan obmył nogi 12 młodzieńcom

Ks. Janusz Rybczyński, główny celebrans Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawianej w kościele w Bisztynku obmył nogi 12 młodzieńcom. Zgodnie z tradycją, po nabożeństwie tabernakulum zostało otwarte i puste a z ołtarzy zdjęto obrusy.

W Wielki Czwartek w kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna msza święta. Jest to pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele w Bisztynku odprawiona została przez ks. proboszcza Janusza Rybczyńskiego i ks. wikariusza Marka Sowińkiego.

Na początku nabożeństwa kapłani otrzymali kwiaty i życzenia od dzieci i młodzieży, ministrantek, młodzieży z ruchu Światło-Życie, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku oraz wspólnot różańcowych.

Zgodnie z liturgią w czasie śpiewu "Chwała na wysokości" zabrzmiały wszystkie dzwony i dzwonki a następnie zamilkły. Organy i dzwonki zabrzmią ponownie dopiero podczas Wigilii Paschalnej, wieczorem w Wielką Sobotę.

Ks. Janusz Rybczyński dokonał obrzędu obmycia nóg 12 młodzieńcom. To pamiątka obmycia nóg Apostołom przez Jezusa Chrystusa przed Ostatnią Wieczerzą.

Na zakończenie mszy, zgodne z wielowiekową tradycją, na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament został w procesji przeniesiony do ciemnicy (przygotowanej w ołtarzu bocznym kościoła). Tabernakulum pozostało otwarte. Z ołtarzy zdjęto świece i obrusy. To symbol końca wieczerzy oraz odarcia Chrystusa z szat.

W Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele w Bisztynku uczestniczyły setki wiernych.

Andrzej Grabowski - 25.03.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016