Aktualności >>> Liturgia Męki Pańskiej 2016 w kościele w Bisztynku >>>

 .: Wielki Piątek 2016

Liturgia Męki Pańskiej.
Wielki Piątek 2016

Liturgia sprawowana w kościołach w Wielki Piątek jest czasem zadumy nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Najświętszy Sakrament trafia do kaplicy Grobu Pańskiego.

Na początku liturgii, ks. Janusz Rybczyński - proboszcz parafii w Bisztynku, leżał przez chwilę krzyżem. Liturgia rozpoczęła się bez pieśni na wejście, bez dzwonków, w kompletnej ciszy.

Wielki Piątek w kościele rzymskokatolickim jest wspomnieniem Męki Pańskiej, ukrzyżowania i śmierci Jezusa Chrystusa.

W tym dniu nie sprawuje się mszy świętej. Liturgia słowa obejmuje dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej św. Jana. Męka czytana była z podziałem na role.

Później wierni adorowali Krzyż. Najpierw nastąpił obrzęd odkrycia ukrzyżowanego Jezusa. Kapłan zdjął z niego kir a wierni ustawili się w długiej kolejne, aby osobiście go ucałować.

Najświętszy sakrament został wyjęty z ciemnicy w której przechowywany był od Liturgii Wieczerzy Pańskiej. Wierni przyjęli Komunię świętą a następnie trafił do Grobu Pańskiego. W kościele w Bisztynku został on urządzony przy ołtarzu Krwi Chrystusa.

Figura spoczywającego tam Jezusa została odsłonięta i zaczął się czas adoracji.

Andrzej Grabowski - 26.03.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016