Aktualności >>>  Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Bisztynku >>>

 .: Wielki Piątek 2017

Wielki Piątek 2017
Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Bisztynku

Liturgię Męki Pańskiej, czyli nabożeństwo Wielkiego Piątku, celebrował w kościele w Bisztynku ks. Marek Sowiński. To pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo to nie jest mszą świętą, w Wielki Piątek bowiem nie sprawuje się Eucharystii. Składało się z czterech części. Rozpoczęło się procesją do ołtarza. Procesją bez niesienia krzyża i świec.

Przed ołtarzem nastąpiła Prostracja, czyli moment szczególnego uniżenia się wobec Boga i wyraz prywatnej pobożności, przeżywanej w kompletnej ciszy. Ks. Marek Sowiński położył się więc na ziemi i tak trwał w modlitwie.

W Wielki Piątek szczególna jest też Liturgia Słowa. Pierwsze czytanie to Czwarta Pieśń Sługi Pańskiego, z Księgi Izajasza, drugie czytanie bierze się z Listu do Hebrajczyków, natomiast trzecie czytanie to opis Męki Pańskiej św. Jana.

Mękę Pańską z podziałem na role czytali ks. Marek Sowiński, Adrian Grabowski i Igor Furgała. Liturgię Słowa kończy długa Modlitwa Powszechna składająca się z 10 wezwań: za Kościół, za Papieża, za stany Kościoła, za katechumenów, za jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i za cierpiących.

Każde wezwanie podsumowane jest krótką modlitwą. Modlitwę Powszechną śpiewał Damian Giczewski.

Najważniejszą częścią Liturgii jest Adoracja Krzyża. W Bisztynku, w Wielki Piątek, wierni adorują Krzyż uznawany za cudowny i wiszący zwykle w ołtarzu Krwi Chrystusa.

W czasie procesji odsłania się kolejno ramiona Krzyża, przykryte do tej pory fioletową tkaniną.

Po adoracji nastąpiło ponowne przykrycie ołtarza obrusami i Komunia święta. Po niej w procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

Andrzej Grabowski - 14.04.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:
Copyright: www.bisztynek24.pl 2017